Privaatsuspoliitika

Üldine

Henkel Balti OÜ, edaspidi nimetatud Henkel, austab kõigi tema veebisaiti külastavate isikute eraelu puutumatust. Soovime teid teavitada sellest, mis liiki andmeid Henkel kogub ja kuidas neid kasutatakse. Samuti anname teavet selle kohta, kuidas teie kui andmesubjekt saate oma õigusi teostada.
 
Käesoleva isikuandmete kaitse avalduse muudatused avaldatakse sellel lehel. See võimaldab teil alati kursis olla sellega, milliseid andmeid me kogume ja kuidas me neid kasutame.

Käesolev isikuandmete kaitse avaldus ei puuduta veebisaite, millele pääseb ligi Henkeli veebisaitidel olevate hüperlinkide kaudu.

Isikuandmete kogumine, kasutamine ja töötlemine

Vastutava üksuse nimi: Henkel Balti OÜ

Vastutava üksuse aadress: Sõbra 43, 50106 Tartu, Estonia

Henkel kasutab isikuandmeid peamiselt selleks, et kasutajatele veebisaidi kasutamist võimaldada. Andmete edasine töötlemine toimub üksnes muude seadusest tulenevate kohustuste või lubade alusel või kui kasutaja on Henkelile selleks nõusoleku andnud. Henkel salvestab ja töötleb andmeid konkreetselt järgmistel eesmärkidel.

Kui kasutaja veebisaiti külastab, kogub ja salvestab Henkel teatavaid andmeid automaatselt. See hõlmab järgmist: vastavale lõppseadmele eraldatud IP-aadress või seadme tunnus, mida me vajame taotletud sisu (näiteks eelkõige allalaadimiseks esitatud sisu, tekstid, pildid ja tooteinfo, samuti andmefailid jms) edastamiseks, kasutajate tegevus veebisaidi kontekstis, vastava lõppseadme liik, kasutatud brauseri tüüp ning kasutamise kuupäev ja kellaaeg.

Henkel salvestab seda teavet maksimaalselt 7 päeva väärkasutuse tuvastamiseks ja vastavate meetmete võtmiseks.

Henkel kasutab seda teavet ka üldiseks haldamiseks ja selleks, et parandada teenuste esitlust ja funktsionaalsust.

Lisaks kustutab Henkel andmed kasutuse kohta ja muudab need anonüümseks, kaasa arvatud IP-aadressid ilma viivitamata pärast seda, kui neid enam eespool mainitud eesmärkidel ei vajata.

Andmete töötlemisel ja kasutamisel lähtutakse õigusnormidest, mis lubavad seda järgmistel alustel: 1) töötlemine on vajalik veebisaidi pakkumiseks või 2) Henkelil on ülekaalukas õigustatud huvi tagada ja parandada kasutajate vajadustele kohandatud veebisaidi funktsionaalsust ja veatut toimimist.

Isikuandmete edasine töötlemine

Tarbija taotluste tabel

Te olete võinud jätta oma kontaktandmed meie kontaktvormi kaudu. Me kasutame teie andmeid teie taotlusele vastamiseks.

Teie andmete töötlemisel ja kasutamisel lähtutakse õigusnormidest, mis lubavad seda, kuna töötlemine on vajalik teie taotluse töötlemiseks.

Kui te ei ole andnud nõusolekut pikemaks salvestamiseks, näiteks kliendisuhete haldamise käigus, siis salvestame andmeid üksnes nii kaua, kui neid on vaja eespool nimetatud eesmärgi saavutamiseks või nii kaua, kui peame seda seaduse kohaselt tegema.

Nõusolek / nõusoleku tagasivõtmine

Tarbija-/kliendisuhete haldamine / võrgukogukonnad

Te olete võinud anda nõusoleku selleks, et Henkel töötleb teie poolt Henkelile edastatud kontaktandmeid, teie Henkeliga peetud elektroonilise kirjavahetuse sisu ja asjaolusid, näiteks kontaktvorme või e-kirju, teiepoolset Henkeli veebisaitide kasutust, andmeid teie osaluse kohta Henkeli veebipõhistes koolitustes, tegevust Henkeli sotsiaalmeediasaitidel (blogides, Facebooki fännilehtedel jm), järgmistel eesmärkidel: reklaam (posti teel, brauseris, rakendustes ja nagu allpool kirjeldatud, kui annate selleks täiendavalt nõusoleku); tehniline nõustamine, näiteks toodete või tehnoloogia kasutamise kohta, turu-uuringud; veebipõhiste teenuste osutamine, nt e-õpe, vebinarid; üritustega seotud kommunikatsioon; küsitluste läbiviimine; Valitud eesmärkide saavutamiseks võib Henkel eespool loetletud andmeid kombineerida Henkeli teie kohta seaduslikult kogutud muude andmetega (nt loteriidest või muudest tegevustest veebisaidil) ja neid andmeid sobivate avalikustamismeetmete kindlakstegemiseks analüüsida.

Analüüsimisel kasutab Henkel automatiseeritud metoodikat, mis aitab potentsiaalseid ostjaid käsitlevat teavet prioritiseerida. Kontaktid liigitatakse vastavalt nende võrgu- ja võrguvälisele tegevusele. Lähtudes kontakti kategooriast ja asukohast määratakse talle müügipersonal ja ta hakkab meie toodete ja teenuste kohta erinevat teavet ning reklaammaterjale saama.

Te võite olla andnud nõusoleku, et Henkel võib edastada teie isikuandmeid GFK-le järgmisel eesmärgil:

  • kontaktaadresside vastavusse viimine ja ajakohastamine.

Me säilitame teie andmeid ainult teie nõusoleku kehtivuse ajal või nii kaua, kui õigusaktides andmete säilitamise kohustustega ette nähtud.

Võite oma nõusoleku edasiulatuvalt igal ajal tagasi võtta, avades selleks nõusolekut kinnitavas e-mailis oleva lingi või saates kirja või e-maili meie andmekaitseametnikule, Data Protection / Legal Office, Sõbra 43, 51016 Tartu, Estonia (dpo.baltics@henkel.com). Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta sellise töötlemise seaduslikkust, mis teostati Teie nõusoleku alusel enne selle tagasi võtmist.

Reklaam e-posti teel

Te võite lisaks olla andnud nõusoleku selleks, et Henkel võtab teiega e-posti (e-kirjad, sms, mms, kiirsõnumid) ja/või telefoni teelt ühendust seoses pakkumiste, toodete ja teenustega Henkeli liimtehnoloogia toodete valikust.

Me kasutame teie andmeid kooskõlas isikuandmete kaitse avalduse Isikuandmete edasine töötlemine, et teile vastavad avalikustamismeetmed edastada.

Võite oma nõusoleku edasiulatuvalt igal ajal tagasi võtta, avades selleks nõusolekut kinnitavas e-mailis oleva lingi või saates kirja või e-maili meie andmekaitseametnikule, Data Protection / Legal Office, Sõbra 43, 50106 Tartu, Estonia (dpo.baltics@henkel.com). Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta sellise töötlemise seaduslikkust, mis teostati Teie nõusoleku alusel enne selle tagasi võtmist.

Veebi jälgimine

Google Analytics

See veebisait kasutab Google Analyticsit, Google Inc. (edaspidi „Google“) pakutavat veebi analüüsimise teenust. Selleks on teie arvutisse installitud küpsis. Google edastab teabe, mille küpsis genereerib teie veebisaidi kasutuse kohta (sh teie IP-aadress), Ameerika Ühendriikides asuvatele serveritele, kus see salvestatakse.

Oleme aktiveerinud IP anonüümseks muutmise võimaluse, mis tähendab, et Google kärbib / muudab anonüümseks Euroopa Liidu liikmesriigi ning Euroopa Majanduspiirkonna lepingu teiste osaliste IP-aadresside viimase okteti. Täielik IP-aadress saadetakse Google'i USAs asuvatesse serveritesse ja seda lühendatakse ainult erijuhtudel.

Google kasutab veebisaidi pakkuja nimel seda teavet selleks, et hinnata teie veebisaidi kasutust, koostada veebisaidi haldajatele aruandeid veebisaidi kasutusaktiivsuse kohta ning osutada veebisaidi pakkujale muid teenuseid seoses veebisaidi aktiivsuse ja internetikasutusega. Google ei seosta teie IP-aadressi muude Google'i kasutuses olevate andmetega.

Vastuväide andmete kogumisele:

lisaks brauseri sätete muutmisele saate andmete kogumist ja kasutamist Google'i poolt ennetada, kui laadite alla ja installite brauseri lisandmooduli, mis on saadaval internetiaadressil https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Teie kui andmesubjekti õigused / andmekaitseametnik

Te võite igal ajal teostada õigust saada oma andmetele juurdepääs. Lisaks võite teostada järgmisi õigusi, tingimusel et vastavad tingimused on täidetud.

  • Õigus parandamisele
  • Õigus kustutamisele
  • Õigus töötlemise piiramisele
  • Õigus esitada kaebus vastavale pädevale andmekaitse järelevalveasutusele
  • Õigus andmete ülekantavusele (seisuga 25. mai 2018)

Õigus vastuväite esitamisele

Kui teie isikuandmeid töödeldakse Henkeli õigustatud huvi alusel, siis on teil õigus igal ajal esitada vastuväide teie isikuandmete töötlemisele, lähtudes teie konkreetsest olukorrast. Henkel lõpetab teie isikuandmete töötlemise, kui Henkel ei suuda tõestada, et tal on olemas nende andmete töötlemiseks mõjuvad põhjused, mida tuleb kaitsta ja mis kaaluvad üles teie õigused ja vabadused, või kui töötlemise eesmärk on teostada või kaitsta seaduslikke nõudeid.

Sellisel juhul või kui teil on uid küsimusi või soove seoses teie isikuandmetega, saatke e-kiri või kiri meie andmekaitseametnikule: Data Protection / Legal Office, Sõbra 43, 50106 Tartu, Estonia (dpo.baltics@henkel.com).